Zmarł Kazimierz Mika

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu  19 kwietnia 2021 r. zmarł  Kazimierz Mika, były Zastępca Wójta Gminy Tarnowiec. Obowiązki Zastępcy Wójta Gminy Tarnowiec pełnił w latach 2002-2009. W latach 1992-2010 pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu. Długoletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu, w latach 2001-2011 Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnowcu.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w domu ludowym w Potakówce

W dniu 15.04.2021r. została podpisana umowa na wykonanie wymiany stolarki drzwiowej i okiennej w Domu Ludowym w Potakówce. Koszt wymiany wynosi  25 365,84 zł, w tym 20 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego, pozostała kwota 5 365,84 zł została zapewniona z rezerwy ogólnej Wójta Gminy Tarnowiec.

Konkurs plastyczny "Segregując – śmiecisz mniej"

Gmina Tarnowiec zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. "Segregując – śmiecisz mniej" organizowanego w ramach projektu pn. "Rozbudowa PSZOK w m. Tarnowiec wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tarnowiec", objętego dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Twój e-PIT 2020 czeka na Ciebie na e-US

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała podatnikom ich zeznania roczne na podstawie posiadanych przez siebie danych. W usłudze Twój e-PIT są najczęściej wypełniane zeznania roczne, czyli PIT-37 i PIT-38.

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać z zeznań przygotowanych na formularzach PIT-28 i PIT-36 (rozliczenia udostępnione w usłudze trzeba jednak samemu będzie uzupełnić o dane dotyczące przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej).

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego rozstrzygnął kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – do jednostek samorządu terytorialnego trafi kolejna transza środków z 13,5 mld zł.

Sportowa Polska

Gmina Tarnowiec złożyła  wniosek do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021.

Budowa odcinków linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Tarnowiec

W dniu 26.03.2021r. została podpisana umowa na wykonanie budowy nowych odcinków linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Tarnowiec na łączną kwotę 132 450,00 zł.

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025

Miło nam poinformować, że w związku z uruchomieniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego nowej edycji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 Gmina Tarnowiec tym razem do uczestnictwa zgłosiła sołectwo Roztoki.

Budowa peronu pasażerskiego w m. Brzezówka

Informujemy mieszkańców, w szczególności mieszkańców sołectwa Brzezówka, że w dniu 15.03.2021 r. zwróciliśmy się z prośbą do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o ujęcie w "Programie budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020 – 2025" budowy przystanku kolejowego w miejscowości Brzezówka.

Demonstracyjna wersja aplikacji spisowej

Zachęcamy do zapoznania się z aplikacją spisową w wersji demonstracyjnej, która znajduje się na stronie internetowej.