Budowa peronu pasażerskiego w m. Brzezówka

W dniu dzisiejszym tj. 12 maja 2021 roku o godzinie 900 w miejscowości Brzezówka odbyła się wizja lokalna celem ustalenia lokalizacji i warunków budowy nowego przystanku kolejowego pod roboczą nazwą „Brzezówka km około 56,500 linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, a także mając na uwadze automatyzację procesów w ramach funduszy promocji, w dniu 29 kwietnia 2021r. na platformie eRolnik zakończono prace mające na celu wdrożenie formularza Deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych - FPZ f1

Konsultacje społeczne ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.

Dofinansowanie zakupu samochodów dla jednostek OSP

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w dniu dzisiejszym opublikowała listę jednostek OSP i samochodów z dofinansowaniem w 2021 r. Miło jest nam poinformować mieszkańców Gminy Tarnowiec, że na w/w liście znajduje się OSP Tarnowiec – zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Życzenia z okazji "Dnia Strażaka"

W dniu 4 maja obchodzimy "Dzień Strażaka", święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim? A właśnie takie idee przyświecają strażakom.

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku przypadła 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) spisanej konstytucji.

Pożyczki z KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie informuje o możliwości uzyskania pożyczki - wsparcia finansowego dla rolników indywidualnych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec

W dniu 26 kwietnia 2021 roku w urzędzie gminy w Tarnowcu została podpisana umowa pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Jaśle oraz Firmą  Eurovia POLSKA S.A. na wykonanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w km 2+050 - 2+733 " - etap I przebudowa w km 2+050 - 2+586”. Umowę podpisali: w imieniu PZD Jasło Dyrektor Pani  Katarzyna Kaszowicz oraz główny księgowy Pani Elżbieta Czyszczoń,  natomiast w imieniu Eurovia POLSKA S.A. Dyrektor Oddziału Pan Marek Kaczmarczyk i Kierownik Działu Ofertowania Pan Marcin Rachwał.

Wykonanie remontu przepustu na cieku wodnym w miejscowości Wrocanka

W dniu 23 kwietnia 2021 roku, podpisano umowę na „Wykonanie remontu przepustu na cieku wodnym w miejscowości Wrocanka”.

Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT dla młodych to preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana ulgą dla młodych. Ulga polega na zwolnieniu z PIT[1] przychodów z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Przychodów objętych ulgą nie wlicza się do podstawy obliczenia zaliczek na podatek w trakcie roku i do podstawy obliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Zasadę tę stosuje się zarówno do płatników (np. zakładów pracy, zleceniodawców), jak i podatników, którzy samodzielnie obliczają podatek (zaliczki na podatek).