Dyrektor, nauczyciele i uczniowie

Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu

zapraszają  na wieczornicę

pt: „Papież, jakiego nie znamy”.

Wieczornica odbędzie się

we czwartek, 29 marca 2012 r.

o godz. 16.00,

w budynku ZSP w Tarnowcu

(sala gimnastyczna).