W dniu 1 lipca 2007 odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnie Szlacheckim.

osp09.jpgosp03.jpgosp07.jpgosp12.jpgosp04.jpgosp13.jpgosp02.jpgosp11.jpgosp01.jpgosp06.jpgosp10.jpgosp05.jpgosp08.jpg

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnie Szlacheckim

Inicjatorami założenia OSP w Łubnie Szlacheckim byli wójtowie naszych wiosek Andrzej Sajdak z Łubna Szlach. I Franciszek Jabłecki z Łubna Opacego.
W roku 1907 powołali do życia OSP w Łubnie Szlacheckim. Wszystkie czynności organizacyjne wykonywali w/w. Wójtowie. Natomiast zakup sikawki ręcznej oraz wozu żelaznego do przewozu tej sikawki wraz z wyposażeniem sfinansował ówczesny właściciel dworu w Łubnie Szlacheckim.
Pierwsza drużyna strażacka składała się z 12 -stu strażaków, a pierwszym komendantem został Jan Jaskółka z Łubna Opace W 1908 r straż buduje pierwszą remizę drewnianą.
W 1937r. W budynkach dworskich w Łubnie Szlach powstał groźny pożar, ale dzięki natychmiastowej akcji miejscowej i okolicznych straży  został szybko ugaszony.
Przez okres okupacji straż nadal działała, a naczelnikiem w tym czasie był Adam Róż z Łubna Szlacheckiego. Jesienią 1944 r wioski nasze znalazły się w pasie frontowym, a mieszkańcy zostali wysiedleni. W czasie działań wojennych remiza uległa spaleniu, a sprzęt zaginął. W 1947 r sołtys wsi Łubno Szlacheckie Ludwik Jakubowski znalezioną sikawkę wyremontował i po skompletowaniu niezbędnego sprzętu została wznowiona działalność straży . W 1955 r straż buduje pierwszą remizę murowaną we wsi Łubno Opace.W 1957 r OSP Łubno Szlacheckie otrzymało motopompę wraz z całym wyposażeniem, a używana przez prawie 50 lat sikawka ręczna stała się przedmiotem zabytkowym. W 1965 r zbudowany został zbiornik przeciw pożarowy w Łubnie Opacym. Natomiast w 1974 r nasza drużyna strażacka otrzymała od zarządu Gminnego OSP w Tarnowcu 10 sztuk mundurów wyjściowych. Rok 1979 to dla OSP to rok historyczny ponieważ Rejonowa Komenda P.S.P w Jaśle przydzieliła dla naszej jednostki samochód bojowy STAR-25 z całym wyposażeniem. W roku 1980 została również oddana do użytku nowa remiza.
W  latach  70-tych  strażą pożarną dowodzili  Ladziński Alfred  i  Wójcik Władysław. Natomiast w latach 80 -tych strażą dowodzili Stryczniewicz Jan,
Kosiek Tadeusz.
W 1993 r dokonano remontu garażu oraz zainstalowano suszarnie dla węży.
Rok później dzięki staraniom sołtysa Łubna Szlacheckiego. Stanisława Słupka zostaje wyremontowany zbiornik w Łubnie Szlacheckim. . Remont był możliwy dzięki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie. W tym samym czasie przeprowadzono kapitalny remont samochodu pożarniczego z wymianą silnika włącznie.
W 1996 r Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze straży pożarnej. Prezesem został Marek Zajchowski, a naczelnikiem Julian Kozubal.
W 1997 r z okazji 90-lecia naszej OSP mieszkańcy naszej wsi Łubna Szlacheckiego i Łubna Opacego fundują sztandar, a ówczesny proboszcz ks. Tadeusz Balawender zakupił trzy ozdobne hełmy i ofiarował je dla pocztu sztandarowego. Uroczystość Jubileuszowa odbyła się w dniu 3 maja 1997 . Rozpoczęła ją Msza św. W czasie której ksiądz kapelan Tadeusz Wawryszko dokonał poświęcenia sztandaru dla OSP w Łubnie Szlacheckim. Nasza straż oprócz zadań statutowych wiele czasu poświeciła na prace statutowych
W czasie przejazdu Ojca Świętego Jana Pawła II do Krosna brała czynny udział w służbach porządkowych, dwukrotnie  wraz z KGW na dożynkach  na Jasnej Górze  zdobyli czołowe miejsca.
Kiedy nasz kraj nawiedziła klęska powodzi strażacy brali udział w usuwaniu skutków powodzi ,a także organizowali zbiórkę darów dla powodzian.
W 1998 r straż zakupiła używany samochód STAR-244, który wyremontowano własnymi siłami. Podczas tej pracy szczególnie wyróżnili sie druhowie Kozubal Julian i Słupek Stanisław . W 1999 r samochód zostaje oddany do karosacji a w roku następnym 5.03.2000 samochód zostaje uroczyście poświęcony przez kapelana Tadeusz Wawryszko i proboszcza Tadeusz Balawendra i przekazany do eksploatacji.
W 2000 r został wybrany nowy zarząd, prezesem został Słupek Stanisław i ponownie naczelnikiem Julian Kozubal.W 2001 r wykonano remont instalacji elektrycznej w remizie OSP.
Ze składek strażaków zakupiono figurę świętego Floriana i wykonano ozdobną oprawę oraz oświetlenie. Kapliczkę zawieszono na frontowej ścianie remizy , gdzie znajduje sie po dzień dzisiejszy .Pod koniec roku straż dokonała zakupu agregatu
prądotwórczego i pompy szlamowej. Których koszt zakupu pokrył urząd gminy i dotacja zarządu powiatowego Osp w Jaśle.
W czasie nawiedzenia obrazu matki Boskiej Częstochowskie nasza straż brała czynny udział w uroczystościach jak i w przygotowaniu trasy przejazdu obrazu. Latem 2005 strażacy zabezpieczali wyścig kolarski „ Solidarności". Jesienią zaś zainstalowane zostało centralne ogrzewanie w remizie. Straż uczestniczyła również w nabożeństwie za dusze, zmarłego Papieża Jana Pawła II w Sanktuarium w Tarnowcu.
W 2005 r. delegacja naszej OSP ze sztandarem uczestniczyła w uroczystości z okazji beatyfikacji Księdza Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie.
W 2006 r wybrany został nowy zarząd, na czele którego stanął prezes Tadeusz Munia i naczelnik Julian Kozubal.
Latem zorganizowano festyn w celu zdobycia środków potrzebnych na pokrycie kosztów organizacji uroczystości 100-lecia OSP. Pod koniec roku rozprowadzono  jubileuszowe kalendarze strażackie.
W roku jubileuszowym OSP Łubno Szlacheckie liczy 53 strażaków, w tym 42 czynnych i 11 honorowych. W ciągu 100 lat istnienia naszej straży liczna rzesza członków odeszła na wieczną wartę.
Wszystkim tym, którzy straż założyli i wszystkim tym, co dla rozwoju naszej straży poświęcili wiele trudu i pracy składam pełen szacunku hołd. Niech pamięć o nich wiecznie trwa.