Cannot find 2010/dzien_seniora subfolder inside /jbip/images/stories/2010/dzien_seniora/ folder.
Admiror Gallery: 5.2.0
Server OS:IdeaWebServer/5.0.0 (like Apache)
Client OS:Unknown
PHP:7.4.19

Staraniem Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnowcu w dniu 6 lutego 2010 r. zorganizowany został BAL SENIORA na których zaproszonych zostało 167 osób, niestety uczestniczyło tylko 48 zaproszonych którzy przy suto zastawionym stole obejrzeli program słowno - muzyczny przygotowany przez Panią Martę Kapałę w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Tarnowca i Umieszcza a następnie przy muzyce tańczyli do późnych godzin nocnych. Impreza odbyła się dzięki hojności niżej wymienionych sponsorów: Wójt Gminy Tarnowiec, Bank Spółdzielczy w Tarnowcu, Właściciel sklepu Zielony Koszyk, Ryszard Bożek, Kazimierz Kozicki, Sławomir Trznadel, Stanisław Godek, Sklep Julita, Apteka M. Drozd i M. Jasińska. Specjalne podziewania należą się paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Tarnowca, które przygotowały wspaniały poczęstunek.

Stanisław Lawera