Promesa dla Gminy Tarnowiec na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Informujemy, że na wniosek Wojewody Podkarpackiego Mirosława Karapyty, Wiceprezes Rady Ministrów Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Grzegorz Schetyna przyznał dla naszej Gminy środki finansowe na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W związku z powyższym Wójt Gminy Tarnowiec Bogusław Wójcik w dniu 14 lipca br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odebrał promesę w wysokości 300,00 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na remont dwóch dróg znajdujących się na terenie naszej Gminy.