W dniu 7 lipca w restauracji "BIESIADNA" w Tarnowcu odbyła się Polsko-Słowacka konferencja zorganizowana przez Urząd Gminy w Tarnowcu, poświęcona wymianie doświadczeń w ramach pozyskiwania unijnych środków pomocowych. W spotkaniu wzięli udział samorządowcy z powiatu jasielskiego oraz kraju Preszowskiego na Słowacji.

W konferencji wzięło udział 25 wójtów (starostów) ze Słowacji z okręgu Preszowskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych Gminy Tarnowiec, Gminy Jasło, Gminy Dębowiec, Gminy Osiek Jasielski, Gminy Brzyska oraz przedstawiciele Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.  

Gmina Tarnowiec ma nawiązaną współpracę z gminą (obec) Zlata Bana. Oba samorządy chcą sięgnąć wspólnie po unijne środki. Dlatego podczas spotkania, przedstawiciele lokalnych władz wymieniali wspólne doświadczenia w zakresie pozyskiwania dodatkowych funduszy na rozwój tych że gmin.

Gmina Tarnowiec i obec Zlata Bana wspólnie złożyła 2 wnioski na kwotę 970 tys euro i około 50 tyś euro w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka. Przedmiotem dofinansowania są wydatki zarówno inwestycyjne jak remonty i adaptacja pomieszczeń pod cele ogólnospołeczne jak i działania mające na celu zbliżenie obu narodów („ludzie dla ludzi”) - wspólne imprezy kulturalne, konkursy, konferencje czy spotkania przedstawicieli, mieszkańców obu samorządów.

Zlata Bana, z którą samorząd Tarnowca współpracuje przeszło osiem lat, to miejscowość położona w malowniczej dolinie. Jedną z głównych atrakcji turystycznych są tu coroczne zawody w płukaniu opali oraz zimowych wyścigów psimi zaprzęgami.

http://www.zlatabana.sk

100_8778.JPG100_8728.JPG100_8770.JPG100_8763.JPG100_8731.JPG100_8748.JPG100_8719.JPG100_8745.JPG100_8772.JPG100_8767.JPG100_8760.JPG100_8774.JPG100_8742.JPG100_8782.JPG100_8755.JPG100_8734.JPG100_8786.JPG100_8764.JPG100_8746.JPG100_8717.JPG100_8733.JPG100_8775.JPG100_8790.JPG100_8743.JPG100_8784.JPG100_8730.JPG100_8726.JPG100_8776.JPG100_8751.JPG100_8724.JPG100_8766.JPG100_8787.JPG100_8779.JPG