W godzinach wieczornych 4 marca w jednym z budynków mieszkalnych w Tarnowcu doszło do zapalenia się sadzy w kominie. Po zaalarmowaniu na miejsce zdarzenia udała się jednostka OSP Tarnowiec. Po zapoznaniu się z sytuacją podjęto następujące działania. Wygaszono ogień w piecu co, odcięło dopływ powietrza do przewodu kominowego. Jednocześnie w celu zabezpieczenia skuteczności działań przygotowano i ustawiono drabinę, gdyby zachodziła konieczność podjęcia działań na dachu. Jednocześnie wraz z mieszkańcem tego budynku usunięto część desek oraz ocieplenia przylegających bezpośrednio do komina. Następnie w celu całkowitego wyeliminowania zagrożenia przewód kominowy został wyczyszczony przez mistrza kominiarskiego pana Grzywacza. Po dokładnym sprawdzeniu czy nie występuje jeszcze zagrożenie pożarem i udzieleniu instrukcji mieszkańcom tego budynku jak dalej postępować, zastęp OSP Tarnowiec udał się do remizy. Na szczęście pożar sadzy został zauważony, gdy jeszcze nikt nie spał. Aż strach pomyśleć co mogło, by się stać, gdyby do zapalenia się sadzy doszło kilka godzin później. Dlatego apelujemy o czyszczenie przewodów kominowych oraz zwrócenie uwagi na to czy do komina nie przystają materiały łatwopalne. Dla własnego bezpieczeństwa dajmy zarobić kominiarzowi, a na pewno taka wizyta kominiarza przyniesie nam szczęście.

Aleksander Radoń