Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, przedłużające do 31 maja 2023 roku obowiązywanie trzech stopni alarmowych.

  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zarządzenie nr 19 z 24 lutego 2023 roku);
  • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zarządzenie nr 18 z 24 lutego 2023);
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (zarządzenie nr 20 z 24 lutego 2023 roku).

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

  • Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.
  • Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rcb/przedluzenie-obowiazywania-stopni-alarmowych-do-31-maja-2023-r