Szanowni Państwo

 

Gmina Tarnowiec jest na etapie końcowym opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji oraz wodociągu na terenie miejscowości Roztoki i Gliniczek.

W chwili obecnej Starostwo Powiatowe w Jaśle prowadzi postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę dla tych inwestycji. Każdy uczestnik postępowania otrzyma dokumenty informujące o wszczęciu postępowania, a w dalszej kolejności otrzyma decyzję pozwolenia na budowę.

Dla usprawnienia i przyśpieszenia procedury uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla tych inwestycji, do mieszkańców zamieszkujących teren Gminy Tarnowiec korespondencja w tej sprawie będzie roznoszona za pośrednictwem upoważnionych osób.

Osoby te będą posiadały identyfikator imienny wraz z zdjęciem oraz upoważnienie wydane przez Starostę Jasielskiego. Z uwagi na okres jesienno – zimowy  roznoszenie korespondencji będzie się odbywało również wieczorową porą.

Jedyną czynnością z Państwa strony będzie tylko podpisanie potwierdzenia otrzymania pism.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące inwestycji zapraszamy do Urzędu Gminy pok. 26 (przyziemie)  lub kontakt telefoniczny 13 42 555 37, 13 42 555 38.

Dziękuję za zrozumienie i pomoc w realizacji tak potrzebnego przedsięwzięcia dla mieszkańców.

Z poważaniem

Wójt Gminy Tarnowiec