W październiku zakończono i odebrano prace związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w miejscowości Tarnowiec (km 2+586 – 2+733).


W ramach robót wykonano:
Rozbudowę jezdni, polegającą na jej poszerzeniu;
Nową nawierzchnię bitumiczną na obciążenie ruchem KR2;
Odwodnienia drogi;
Utwardzone pobocza o szerokości 0,75 m i 1,48 m;
Przebudowę zjazdów.

Koszt inwestycji wyniósł 429 805,86 zł z czego 200 000,00 zł pochodziło z budżetu Gminy Tarnowiec.