W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roztokach zakończono prace związane z budową nowej kotłowni oraz wymianą pokrycia dachowego na starszej części budynku.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:
- przebudowę pomieszczenia zaplecza na kotłownię
- budowę nowej kotłowni w budynku szkoły
- technologię kotłowni wraz z urządzeniami
- wykonanie demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie nowej instalacji
- wykonanie części instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z zasobnikiem na wodę
- wykonanie przebudowy instalacji gazowej
- wykonanie kominów odprowadzenia spalin
- wykonanie zasilania pomieszczenia kotłowni wraz z instalacją elektryczną oraz automatyką kotłowni
- wykonanie prac naprawczych po wykonaniu instalacji (wymianę wykładziny PVC na parterze hall-u).

Zakres prac objął również wymianę pokrycia dachowego wraz z pracami uzupełniającymi na starszej części obiektu szkoły oraz łączniku. Wykonano:
- demontaż pokrycia z blachy
- wymianę zniszczonych (uszkodzonych) elementów konstrukcyjnych dachu
- wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową
- montaż rynien i rur spustowych
- przemurowanie kominów nad częścią połaciową wraz z pracami uzupełniającymi.

Koszt inwestycji wyniósł 477 338,01zł.  Zadanie zrealizowane zostało przy wsparciu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne INSBUD z siedzibą w Jaśle