Wszyscy którzy odwiedzili Boguchwałę mogli zapoznać się z dorobkiem hodowlanym podkarpackich rolników, prezentujących bydło mleczne i mięsne, owce i kozy, króliki i inne zwierzęta futerkowe, konie, alpaki, pszczoły oraz drób użytkowy i ozdobny.

Wydarzeniu towarzyszyły liczne pokazy i konkursy z udziałem zwierząt. Na rozległym terenie zlokalizowano wystawę maszyn i sprzętu rolniczego.
Imprezę uzupełniły doświadczenia uprawowe prezentowane na 18 ha polu doświadczalnym PODR. Agencje rolnicze, instytuty, szkoły, związki hodowców, firmy doradcze, hodowlane, paszowe, chemizacyjne i mechanizacyjne świadczyć będą doradztwo z zakresu hodowli, uprawy, pozyskania środków finansowych i marketingu.

Dodatkowo na terenie imprezy zorganizowano atrakcje dla dzieci, takie jak: konkursy, warsztaty, zabawy i prezentacje.

Podczas święta podkarpackiego rolnictwa można było dokonać zakupów materiału szkółkarskiego, kwiatów i owoców, miodu, produktów spożywczych, rękodzieła oraz spróbować specjałów prezentowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.