Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 04.05.2022r. przyznał dotację na modernizację i budowę zbiorników służących małej retencji oraz na modernizację i budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

We środę 01.06.2022 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaśle miało miejsce uroczyste podpisanie umów na udzielone dofinansowania. Z ramienia dotującego umowy podpisywał Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch. Gminę Tarnowiec reprezentowali Wójt Wiktor Barański oraz Skarbnik Barbara Kosińska.

Gmina Tarnowiec otrzymała dotację w wysokości 110 000 zł na drogi dojazdowe oraz 140 000 zł na zbiorniki.

Zbiorniki małej retencji służą gromadzeniu wód opadowych oraz roztopowych i powolnemu ich odprowadzaniu co przekłada się wymiernie na przeciwdziałanie powstawaniu szkód powodziowych oraz ma duże znaczenie dla całego ekosystemu.