W sobotę 28.05 w Tarnowcu odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 125 leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowcu, poświęceniem i przekazaniem pozyskanych samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP Tarnowiec, Wrocanka i Nowy Glinik.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. której przewodniczył Proboszcz - Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia - Ks. Kanonik Paweł Knurek. Następnie pododdział jednostek OSP z pocztami sztandarowymi pod dowództwem dh Edwarda Gronka przemaszerował na parking gdzie rozpoczęła się główna część obchodów.

Komendant Gminny OSP Jarosław Lula przywitał zebranych na obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się po 3 latach przerwy spowodowanej pandemią i ograniczeniami z nią związaymi.

Po podniesieniu flagi związkowej na maszt Prezes ZOSP w Tarnowcu dh Marek Gruszkoś przywitał wszystkich zgromadzonych oraz zaproszonych gości: Posłankę na Sejm RP Marię Kurowską, viceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie, a jednocześnie prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Stanisława Święcha, Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle bryg. Piotra Śmietanę, Komendanta w st. sp. bryg. Wiesława Latoszka, przedstawiciela Starosty Jasielskiego Agatę Augustyn, Dyrektora Banku Spółdzielczego w Tarnowcu Piotra Wietechę, Przewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec Michała Dłuskiego z radnymi, Wójta Gminy Tarnowiec Wiktora Barańskiego.

Kolejno dh Aleksander Radoń przedstawił krótki rys historyczny jednostki OSP Tarnowiec.

Następnie odczytano akt nadania i odznaczono honorową Strażacką Gwiazdą Podkarpacia Ochotniczą Straż Pożarną w Tarnowcu w uznaniu szczególnych zasług na rzecz ochrony przeciwpożarowej i dobra społeczeństwa oraz rozwoju OSP i Związku OSP RP województwa podkarpackiego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucowej za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczy Pospolitej Polskiej odznaczona została srebrnym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

W związku z nagłym załamaniem pogody bezpośrednio po poświęceniu samochodów pożarniczych przez ks. Pawła Knurka obchody zostały przeniesione do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

 • Wiśniowski Marian,
 • Pac Krzysztof,
 • Betlej Janusz,
 • Gunia Andrzej,
 • Koza Zbigniew,
 • Podraza Tomasz,
 • Barański Wiktor.

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

 • Chochołek Bogdan,
 • Chochołek Marek,
 • Lawera Tomasz,
 • Pętlak Piotr,
 • Woźniak Damian,
 • Gruszkoś Marek,
 • Szurek Marcin,
 • Uram Adam,
 • Radoń Piotr,
 • Wiktorski Janusz,
 • Ryzner Tomasz,
 • Sorys Grzegorz.

 Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: odznaczeni zostali:

 • Grochowski Krzysztof,
 • Jaskóła Michał,
 • Owsiak Jarosław,
 • Radoń Przemysław,
 • Jasiński Jakub,
 • Klekot Sławomir,
 • Smyka Michał,
 • Wróbel Tomasz,
 • Polak Andrzej,
 • Styś Przemysław,
 • Grzesiak Dominik,
 • Faber Damian,
 • Michalski Artur,
 • Michalski Łukasz.

Odznaką ,,Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali

 • Bara Jakub,
 • Baran Gabriel,
 • Pałac Marcin,
 • Rak Przemysław,
 • Trybek Bartosz,
 • Radoń Radosław,
 • Szufnarowski Maciej.

Kolejno dokonano symbolicznego przekazania kluczyków do wozów strażackich dla jednostek OSP z Tarnowca, Wrocanki i Nowego Glinika.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała Maria Kurowska podkreślając wagę i znaczenie jakie jednostki OSP spełniają dla RP i zadeklarowała dalsze wsparcie dla działań Ochotniczych Straży Pożarnych.

Agata Augustyn odczytała list napisany przez Starostę Jasielskiego Adama Pawlusia, który nie mógł być obecny osobiście na obchodach.

Wójt Gminy Tarnowiec Wiktor Barański podziękował wszystkim strażakom za trud i poświęcenie jaki wnoszą każdego dnia w swoich działaniach na rzecz funkcjonowania OSP oraz za poświęcenie w służbie innym.

Uroczystość uświetniła orkiestra dęta OSP z Odrzykonia.