Na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu zamontowano zewnętrzny telebim LED, na którym wyświetlane będą najważniejsze informacje dotyczące zbliżających się wydarzeń na terenie Gminy Tarnowiec, ogłoszenia sołeckie oraz informacje dla mieszańców. Na ekranie o wymiarach 80x224 cm wyświetlana jest także aktualna godzina, data oraz prognoza pogody.

Inwestycję zainicjowaną przez Sołtysa i Radę Sołecką Tarnowca sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego - koszt przedsięwzięcia wyniósł 10 000zł.

Usługa dostawy i montażu zrealizowana została przez „ECO LED DISPLAYS Dominika Gołuch z siedzibą w Kielcach.