Zakończone zostały prace porządkowe na cmentarzu wojskowym w Tarnowcu. W ramach wykonanych czynności uporządkowano bliskie otoczenie mogił poległych żołnierzy; wycięto otaczające zarośla, dokonano nowych nasadzeń, przycięto istniejące krzewy i rośliny, oraz odświeżono tablice nagrobkowe.

 W 11 mogiłach indywidualnych i 6 zbiorowych pochowano tutaj 48 żołnierzy austrowęgierskich i rosyjskich poległych w trakcie działań wojennych 1914 roku. Obecny wygląd cmentarz zawdzięcza kompleksowej renowacji i remontowi przeprowadzonej w latach  2013-2014, podczas której nadano mu wygląd zgodny z pierwotnym.