W roku 2021 na terenie Gminy Tarnowiec oprócz modernizacji niektórych odcinków dróg powiatowych dokonano przebudowy i koniecznych remontów odcinków dróg gminnych i wewnętrznych.

W poszczególnych miejscowościach były to odpowiednio:

- Brzezówka - 137 m (koszt 50 701,83 zł)
- Gliniczek - 155 m (koszt 19 225,88 zł)
- Łajsce - 255 m (koszt 103 050,63 zł)
- Łubno Szlacheckie - 90 m (koszt 31 261,68 zł
- Tarnowiec - 253 m (koszt 89 332,06 zł)
- Łubno Szlacheckie – Łubno Opace I etap - (koszt 7 380,00zł)
- Cząstkowe remonty emulsją asfaltową i grysami na terenie Gminy Tarnowiec – (koszt 42 804,00zł)

Ponadto w ramach zadania „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” wykonano 2 drogi:

- Lubno Opace – koszt 35 562,99zł
- Wrocanka – koszt 53 807,58zł

Łączny koszt dróg dojazdowych to 89 370,57zł z czego 65 000,00zł pozyskano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

W Łubienku bezpośrednio przy Niepublicznej Szkole Podstawowej wykonano 270 m2 nawierzchni asfaltowej – koszt 22 786,77 zł

Całościowy koszt związany z przebudowami / modernizacjami dróg wewnętrznych na terenie Gminy Tarnowiec w 2021r. Wyniósł 455 913,42zł.
Ze środków zewnętrznych pozyskano 65000,00zł, natomiast 390 913,42 zł to środki pochodzące z budżetu Gminy oraz Funduszu Sołeckiego.