Pomimo zimowej aury nieprzerwanie trwają prace związane z rozbudową Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Dotychczas udało się wykonać prace ziemne, fundamenty oraz podkład betonowy w nowo budowanym zachodnim skrzydle budynku.
Aktualnie stawiane są mury zewnętrzne oraz ściany działowe na poziomie zerowym.

Inwestycja pozwoli na lepszą obsługę mieszkańców oraz spełni wymagania dotyczące poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych.