Gmina Tarnowiec w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w październiku 2021 roku, otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych i 00/100), w podziale na poszczególne jednostki oświatowe:

 

Suma całkowita

Kwota wnioskowana

Wkład własny

GMINNE PRZEDSZKOLE
W TARNOWCU

3 750 zł

3 000 zł

750 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŁUBNIE SZLACHECKIM

5 000 zł

4 000 zł

1 000 zł

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. T. KOŚCIUSZKI
W TARNOWCU

15 000 zł

12 000 zł

3 000 zł

SUMA:

23 750 zł

19 000 zł

4 750 zł

Otrzymane środki finansowe przeznaczono na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.

Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo. Efektem długofalowym i trwałym wynikającym z realizacji programu ma być rozbudzenie i rozwinięcie u uczniów zainteresowania czytaniem, co zachęci ich do samodzielnej aktywności czytelniczej nie tylko na kolejnych etapach edukacji, ale także w życiu dorosłym.

Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez gminę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

NPRC