2 grudnia 2021 dokonano odbioru prac związanych z zadaniem pn „Termomodernizacja obiektów komunalnych szkół niepublicznych na terenie Gminy Tarnowiec – SP Wrocanka”.

Zakres wykonanych prac obejmował :

- Modernizację pomieszczenia kotłowni - unowocześnienie technologii kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego z osprzętem, wkładem kominowym, wymiennik ciepła z dostosowaniem istniejących odejść na obiekt szkoły.
- Wymianę częściowa grzejników wraz z armaturą i pracami naprawczymi - montaż systemu aktywnej detekcji gazu.
- Wymianę pokrycia dachowego wraz z częściową wymianą elementów konstrukcyjnych dachu na starszej części obiektu szkoły.
- Termomodernizację kominów nad starszą częścią obiektu.
- Wykonanie instalacji odgromowej nad starszą częścią szkoły.
- Modernizacja stolarki drzwiowej i okiennej wraz z pracami uzupełniającymi polegającą na częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
- Wymianę części opraw świetlówkowych na energooszczędne.

Koszt inwestycji wyniósł 379 279,93 zł. Została ona zrealizowana przy wsparciu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonawcą robót była firma Budowlano – Remontowa MAD-BUD inż. Madej Grzegorz z siedzibą w Dąbrówce.