Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, to program, w ramach którego przyznawane są środki dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowywanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Program „MALUCH+” – 2021 (Moduł 2), w którym bierze udział Gmina Tarnowiec, polega na dofinansowaniu zapewnienia funkcjonowania utworzonych 20 miejsc dla dzieci w Samorządowym Żłobku w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 42.

Dofinansowanie 21 600,00 zł.

Całkowita wartość zadania 459 300,00 zł

PROGRAM MALUCH+ 2021 (Moduł 2)