Powitanie nowego samochodu OSP Wrocanka

Jednostka OSP Wrocanka otrzymała „nowy” samochód ratowniczo-gaśniczy, z tej okazji pragniemy wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na powitanie wozu, mieszkańców Wrocanki, gminy oraz wszystkie jednostki z naszej gminy i nie tylko! O godzinie 14:30 w niedzielę 21 listopada br. spotkanie na parkingu w Tarnowcu i wyjazd do remizy we Wrocance.