W dniu 18.11.2021r dokonano odbioru zadania pn: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gąsówka dz. 161 oraz Dobrucowa – droga powiatowa na most NR 1847R.”

W ramach prac zrealizowano:

W miejscowości Dobrucowa – budowa 4 szt lamp oświetlenia ulicznego LED o mocy 70W na słupach EPV z zasilaniem kablem napowietrznym.
W miejscowości Gąsówka – dobudowa na istniejącej linii oświetlenia ulicznego latarni z oświetleniem LED o mocy 60W

Koszt prac wyniósł łącznie 37 000zł brutto z czego: Dobrucowa 29 500,00zł, Gąsówka  8480,00zł

Wykonawcą zadania była firma F.H.U. „ALMAX” Aneta Liwosz z siedzibą w Świerzowej Polskiej.