W miesiącu październiku zakończono prace związane z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1887R łączącej Czeluśnicę z Tarnowcem.

Prace polegały na:
- poszerzeniu i wykonaniu nowych warstw podbudowy i nawierzchni drogi,
- wykonaniu utwardzonych poboczy po obydwu stronach drogi,
- przebudowie i wykonaniu nowych odcinków rowów przydrożnych,
- przebudowie istniejącej i wykonaniu nowego odcinka kanalizacji deszczowej,
- wymianie istniejącego materiału przepustu pod koroną drogi,

Wykonawcą robót była firma Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie zarejestrowana w Kobierzycach.