W miesiącu październiku ukończono prace związane z zadaniem pn „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz mostem na rzece Jasiołka“.

Długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja opiewająca na kwotę 6 545 480,41 zł została dofinansowana kwotą 3 900 273,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała część została pokryta przez Gminę Jedlicze oraz Gminę Tarnowiec w udziale po 50 proc.

Prace podzielone były na dwa etapy: I: 1 lipiec 2020 – 30 listopad 2020, II: 1 grudzień 2020 – 31 październik 2021. Obejmowały one odpowiednio: przebudowę linii energetycznej zasilającej oświetlenie, przebudowę sieci gazowej od strony Jedlicza, prace przygotowawcze do budowy drogi, rozbiórkę kładki, budowę mostu wraz z nawierzchnią asfaltową.

Nowy trój-przęsłowy most o łączniej długości 78,8m zastąpił mocno wysłużoną, funkcjonującą przez lata kładkę linową, z której korzystać mogli dotychczas tylko piesi i rowerzyści. Umożliwia on przejazd pojazdów o masie do 40 ton oraz łatwiejsze i szybsze połączenie między sąsiadującymi gminami. Most połączył powiat jasielski i krośnieński.

Inwestycja wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i poprawi warunki komunikacyjne.

Głównym wykonawcą robót była firma STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.