Gmina Tarnowiec zakończyła realizacje zadania pn.”Modernizacja Domu Ludowego w Roztokach wraz z otoczeniem i wyposażeniem.” Zadanie było współfinansowane  z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

W ramach przedmiotowego zadania została wykonana modernizacja pomieszczenia znajdującego się w Domu Ludowym w Roztokach. Zakres zadania obejmował roboty budowlane oraz modernizację otoczenia. Modernizacja w Budynku Domu Ludowego była bardzo potrzebna z punku widzenia mieszkańców wsi  z uwagi na fakt, że Dom Ludowy na wsi to główne centrum wsi. W domu Ludowym lokalna społeczność może się spotkać, odbywają się  spotkania, które niejednokrotnie dają szansę na kultywowanie tradycji. Dlatego też tak ważne jest to żeby mieszkańcom stworzyć warunki to wspólnych spotkań czy organizacji wspólnych wydarzeń. Dom Ludowy jest miejscem gdzie może spotkać się społeczność lokalna to szansa na rozwój imprez kulturalnych, kultywowanie dziedzictwa kulturowego oraz integracje społeczności lokalnej. To także szansa na rozwój aktywności i integracji mieszkańców wsi, a także zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych. Przedmiotowe zadanie wpisuje się w cel Programu poprzez działania przyczyniające się do aktywizacji mieszkańców si, współpracy z organizacjami pozarządowymi a przede wszystkim do integracji społecznej.