W dniu 12 października 2021 podpisano umowę na realizację inwestycji związanej z przebudową budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Przedmiotem inwestycji jest: "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu polegająca na nadbudowie kondygnacji użytkowej nad istniejącą częścią budynku oraz budowie nowego skrzydła budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku: wodociągową, kanalizacją, gazową, elektryczną, teletechniczną i wentylacji mechanicznej z klimatyzacją" - Etap I

Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "KROSPOL" Stachura sp. j. z siedzibą w Krośnie.

Koszt inwestycji związanej z Etapem I wynosi 2 324 700,00 zł brutto i realizowana ona będzie przy wsparciu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Poniżej przedstawiamy wizualizacje budynku Urzędu Gminy po zakończeniu planowanych prac.