W poniedziałek 4 października 2021 roku w Krośnie oficjalnie zakończono I etap projektu pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego”. Realizowany był przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny - w ramach współpracy 28 samorządów – w tym Gminy Tarnowiec.

Najistotniejszą częścią inwestycji była rozbudowa i modernizacja części mechanicznej instalacji oraz budowa całkowicie nowej, w pełni hermetycznej, części biologicznej. Dzięki temu Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie będzie pracowało w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, spełnia obowiązujące normy, standardy i wymagania środowiskowe oraz co istotne nie będzie uciążliwe zapachowo dla mieszkańców i otoczenia.
Zautomatyzowana sortownia odpadów, usprawniła proces sortowania i zmaksymalizowała odzysk surowców. Infrastruktura tej części została wyposażona w nowoczesny system wentylacji do oczyszczania powietrza, który sprawił, że praca obiektu stała się neutralna dla otoczenia.

Część biologiczna instalacji składa się z 22 hermetycznych bioreaktorów, w których procesy biologicznego przetwarzania odpadów prowadzone są w warunkach tlenowych, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii w wyniku którego powstaje kompost wykorzystywany
w ogrodnictwie.

Inwestycja jest bardzo istotna dla mieszkańców naszej Gminy, ponieważ śmieci odbierane przez GPGK w Tarnowcu trafiają już do Krosna. Rozwiąże to wieloletni problem związany ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych. Współpraca z krośnieńskim holdingiem powinna także uchronić przed wzrostem cen odbioru odpadów w najbliższej przyszłości.

Wójt Gminy Wiktor Barański biorący udział w oficjalnym otwarciu inwestycji podkreślił fakt, że jesteśmy jedyną gminą z terenu powiatu jasielskiego, która podpisała porozumienie i tym samym zabezpieczyła kwestie związane z zagospodarowaniem odpadów na najbliższe kilkanaście lat.