W niedzielę 19.09.2021r oficjalnie otwarty został stadion piłkarsko – lekkoatletyczny w Czeluśnicy.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu Bartłomiej Smyka witając wszystkich przybyłych i przekazał głos Wójtowi Gminy Tarnowiec Wiktorowi Barańskiemu.

Wójt przybliżył charakterystykę całego przedsięwzięcia, powiedział o poniesionych nakładach finansowych (https://www.tarnowiec.eu/index.php/aktualnosci/aktualnosci/2996-stadion-pilkarsko-lekkoatletyczny-w-czelusnicy) oraz o kolejnych inwestycjach związanych z infrastrukturą towarzyszącą stadionowi, które zostaną zrealizowane w najbliższym czasie. Podkreślił, że na obiekcie skupiać będzie się cała gminna działalność związana ze sportem i będzie on dostępny dla każdego.

Następnie głos zabrał Kazimierz Kozicki, prezes LKS Czeluśnica, który wspomniał o historii piłki nożnej w gminie oraz w Czeluśnicy i jak z upływem czasu zmieniały się warunki do uprawiania sportu na terenie naszej Gminy.

Maria Kurowska poseł na sejm RP podkreśliła wagę obiektów sportowych powstających
w mniejszych społecznościach, które stają się miejscami łączącymi i spajającymi lokalnych mieszkańców oraz dają możliwość sportowego rozwoju dzieci i młodzieży.

Każdy z przemawiających wspomniał o głównym pomysłodawcy budowy stadionu – byłym wójcie Gminy Tarnowiec śp. Janie Czubiku, którego starania i zaangażowanie doprowadziły do finalizacji inwestycji.

Jako ostatni głos zabrał Grzegorz Michalski członek zarządu OZPN w Krośnie przekazując na ręce prezesa LKS Czeluśnica piłki treningowe dla drużyny.

Po wspólnym przecięciu wstęgi i oficjalnym otwarciu obiektu, proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Czeluśnicy ks. Ryszard Brudzisz poświęcił obiekt.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji uroczystości a w szczególności Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Czeluśnicy, Tarnowca, Roztok i Umieszcza, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej z Czeluśnicy, Prezesowi LKS Czeluśnica.

Imprezą towarzyszącą otwarciu był VII bieg uliczny w Czeluśnicy oraz piknik dla najmłodszych na których czekali animatorzy oraz dmuchane zjeżdżalnie, wata cukrowa i popcorn.

Od 1 października stadion będzie dostępny dla wszystkich chętnych oraz mieszkańców.