Szanowni mieszkańcy Gminy Tarnowiec

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowiec. Bardzo prosimy Państwa o zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Zebrane informacje oraz opinie pozwolą nam na rzetelne i zgodne z oczekiwaniami opracowanie dokumentu. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystywane w procesie formułowania dokumentu oraz pozwolą oszacować wielkość emisji gazów cieplarnianych. Zależy nam, aby wszyscy mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się, w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są poprawa stanu powietrza oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Chcielibyśmy, aby opracowywany dokument był naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział.

Ankieta dla mieszkańców:

https://docs.google.com/forms/d/1kV-8_oE_vvGGK8NhWNofNUvxLnbA4liOu03lApwgu7Y/edit?usp=sharing

https://tiny.pl/9mc3n

Ankieta dla przedsiębiorców:

https://docs.google.com/forms/d/1CcIbhGfWOUDLHiHjtVjrIvcvuWHm8nvoRBNB_voRpgQ/edit?usp=sharing

https://tiny.pl/9mc3k

Z poważaniem
Wójt Gminy Tarnowiec
Wiktor Barański