W miesiącu lipcu zakończono prace związane z modernizacją parku w Tarnowcu.

W ramach inwestycji zrealizowanej przy udziale Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Budowa i przebudowy infrastruktury technicznej i społecznej.” w parku w Tarnowcu wykonano następujące prace:

  • plantowanie terenu
  • ścieżki spacerowe z kostki kamiennej, brukowej i granitowej, zabezpieczone balustradą
  • betonowe palisady
  • wiatę wypoczynkową,
  • elementy małej architektury: ławki szt.11, stojak na rowery, kosz na śmieci oraz tablicę informacyjną.

Wartość przedsięwzięcia wyniosła 206 578,50 zł.

Dodatkowo na terenie zrewitalizowanego parku wykonano oświetlenie LED, które zostało zlokalizowane przy ścieżkach spacerowych a także wyremontowano część chodnika przy dojściu od strony przedszkola.

Dzięki wykonanej inwestycji mieszkańcy zyskali bezpieczne miejsce do spacerów i odpoczynku w upalne dni a osoby odwiedzające Tarnowiec będą mogły zapoznać się najważniejszymi informacjami o Gminie i o jej walorach, które zostały zamieszczone na tablicy informacyjnej usytuowanej przy wejściu do parku.