21 czerwca podczas XXXVII Sesji Rady Gminy Tarnowiec Wiktor Barański odebrał zaświadczenie o wyborze na urząd Wójta Gminy Tarnowiec oraz złożył uroczyste ślubowanie. „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”, dodając na końcu formułę „Tak mi dopomóż Bóg.”

Zaświadczenie o wyborze na urząd wójta przekazała na ręce wójta – elekta przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu Bogusława Biernacka.
Wiktor Barański został nowym wójtem gminy Tarnowiec. Zwyciężył w pierwszej turze przedterminowych wyborów. Głosowanie zarządzono w związku ze śmiercią dotychczasowego wójta Jana Czubika, który zmarł w ubiegłym roku.

Wiktor Barański otrzymał 1438 głosów, czyli ok. 53 procent. Na drugim miejscu uplasował się Jan Muzyka, którego poparło 816 osób, następne miejsca zajęli Katarzyna Piskorz- 290 głosów i Andrzej Płocic z poparciem 158 osób. Frekwencja wyborcza w gminie Tarnowiec wyniosła 36,12 procent.

Wiktor Barański pełnił funkcję Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tarnowcu, był również zastępcą Wójta Jana Czubika .