Uprzejmie informuję, że w dniu 27 kwietnia 2011r. (tj. środa) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się VIII SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.
 
Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji Rady Gminy.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Brzezówce,
b) likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. trzyklasowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubienku,
c) likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej w Nowym Gliniku,
d) likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gliniku Polskim,
e) likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego we Wrocance,
f) likwidacji z dniem 31 sierpnia 2011 r. Szkoły Podstawowej w Roztokach,
g) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec – w gminie Tarnowiec.

6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana