Uprzejmie informuję, że w dniu 30 września 2010r. (tj. czwartek) o godz. 15:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • a) udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego,
 • b) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok,
 • c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • d) sprzedaży nieruchomości,
 • e) obciążenia nieruchomości służebnością gruntową,
 • f) zamiany nieruchomości.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Śmietana