Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2008r. (wtorek) o godzinie 1200, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok,
b) budżetu Gminy Tarnowiec na 2009 rok,
c) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego – zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Tarnowiec przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
d) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czeluśnica na lata 2008-2015,
e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Glinik Polski na lata 2008-2015,
f) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łajsce na lata 2008-2015.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
Tarnowiec, 2008-12-18
Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Śmietana