INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 czerwca 2008r. (poniedziałek) o godzinie 14:00, w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad sesji:

 1. 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. 5. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności za 2007r.
 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. a) przekształcenia jednostki budżetowej Wielobranżowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu w zakład budżetowy,
  2. b) nadania Statutu Zakładowi Budżetowemu,
  3. c) zmian budżetu Gminy na 2008 rok,
  4. d) uchwalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników GOPS w Tarnowcu,
  5. e) uchwalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Wielobranżowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
  6. w Tarnowcu,
  7. f) nabycia służebności gruntowej dla Gminy Tarnowiec,
  8. g) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Tarnowiec.

 7. 7. Sprawy różne, w tym spotkanie z Panem Tadeuszem Gontarzem Dyrektorem Rejonu Energetycznego w Jaśle.
 8. 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. 9. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

Tarnowiec, 2008-06-23

Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Śmietana