Uprzejmie informuję, że w dniu 27 kwietnia 2017r. (tj. czwartek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXIX Nadzwyczajna SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

  1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia Sołectwa Łubno Szlacheckie do ,,Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020’’.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala