Uprzejmie informuję, że w dniu 27 sierpnia 2015r. (tj. czwartek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się X Nadzwyczajna SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

  1. Otwarcie  sesji. Stwierdzenie   prawomocności  obrad.
  2. Ustalenie   porządku   obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2015 rok,
    2. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala