Zawiadamiam, że Komisarz Wyborczy w Krośnie postanowieniem z dnia 25 listopada 2014r. zwołał na dzień 1 grudnia 2014r. na godz. 17:00 pierwszą sesję Rady Gminy Tarnowiec wybranej w wyborach dnia 16 listopada 2014 roku.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Ustalony przez Komisarza porządek obrad:

  1. Wydanie zaświadczeń o wyborze przez terytorialną komisję wyborczą.
  2. Złożenie ślubowania przez radnych.
  3. Wybór przewodniczącego rady.
  4. Złożenie ślubowania przez Wójta.

Zastępca Wójta
Gminy Tarnowiec
Piotr Sikora