Uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego 2013r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XXX SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na XXVII, XXVIII i XXIX sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2013 rok,
  2. uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana