Informacja dotycząca stosowania i prowadzenia przez Rolnika planu nawożenia azotem.