Informujemy mieszkańców Gminy Tarnowiec o nowej ofercie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie skierowanej do osób fizycznych, polegającej na wsparciu inwestycji proekologicznych pn. Program Przyjazny Dom.

W ramach Programu pomoc finansowa może zostać udzielona w formie dotacji i/lub pożyczki na przedsięwzięcie polegające na:

  1. modernizacji kotłowni węglowych - wymiana dotychczasowych pieców węglowych na gazowe, elektryczne, olejowe, opalane biomasą – termin składania wniosków od 4 września 2017r. do 18 września 2017
  2. zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej. pomp ciepła – termin składania wniosków do 18 sierpnia 2017r

Jednocześnie informujemy, że jest możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami merytorycznymi WFOŚiGW w Rzeszowie pod nr tel. 178522344, wew. 131, 132, 117.

Więcej informacji pod adresem: http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/m-przyjazny-dom

Wójt
Gminy Tarnowiec