Informujemy, że w ramach realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0102/16 - Zakres I prowadzonego przez ZGDW w Jaśle ogłoszono przetarg na w/w zadanie obejmujące obiekty na terenie Gminy Tarnowiec tj. Szkoła w Łubnie Szlacheckim i Łajscach. Więcej informacji w załączonym piśmie.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I

{phocadownload view=file|id=423|target=s}