Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek:

I. w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 r.

II. w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie 86 litrów na 1 ha użytków rolnych Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 roku wyniesie 86.00 zł.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 2-30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
  • gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Jeżeli w danym roku producent rolny wykorzysta cały roczny limit zwrotu podatku akcyzowego na podstawie złożonego wniosku w miesiącu lutym tj. w pierwszym terminie, to zbędne jest składanie przez niego kolejnego wniosku w miesiącu sierpniu tj. w drugim terminie.