Niedziela 14 września w Tarnowcu była miejscem pielgrzymki do Sanktuarium Narodzenia Matki Boskiej Które to ustanowione zostało przez biskupa Kazimierza Górnego jako miejsce zawierzenia rolników i środowisk wiejskich. Z tej to racji już po raz drugi zorganizowana została przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego „II Konferencja rolników i środowisk Wiejskich” z udziałem 180 osób w tym roku tematyka konferencji składała się z dwóch zagadnień: pierwsza przedpołudniowa część to zakończenie projektu szwajcarskiego „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją” w projekcie brały udział po trzy piętnastoosobowe zespoły z województw: wielkopolskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Województwo podkarpackie reprezentowali uczestnicy z powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego i przemyskiego. Gminę Tarnowiec reprezentowały w projekcie grupy z Brzezówki, Gąsówki i Łubna Opacego. W konferencji w Tarnowcu udział wzięły zespoły z małopolski i Podkarpacia.
Celem projektu było wypracowanie wspólnych działań na rzecz swojego miejsca zamieszkania i takie są efekty tych działań (budowa placów zabaw, organizowanie konkursów dla dzieci, wykonywanie tablic informacyjnych, wita czy i inne). Po prezentacjach uczestnicy konferencji wzięli udział we mszy dożynkowej celebrowanej przez księdza infułata Maca w czasie której poświęcono 33 piękne wieńce i wzięło w niej udział około 5-ciu tysięcy wiernych.

Po mszy kontynuowana była konferencja a dotyczyła ona Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 prelekcję prowadził dyrektor Oddziału ARiMR w Rzeszowie Marek Ordyczyński. Prelekcję dotycząca działań w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wygłosi Adam Skiba dyrektor Departamentu Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.
Uczestnicy Wypracowali wnioski które skierowane zostaną do Ministerstwa Rolnictwa Rozwoju Wsi.

Konferencja i dożynki wspomógł finansowo sponsor strategiczny firma „GAZ SYSTEM” za co składamy serdeczne podziękowania prezesowi Janowi Chadamowi i dyrektorowi Oddziału Tarnów Ryszardowi Rybie.

Za pomoc dziękujemy również Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

Organizatorami uroczystości były: Parafia Tarnowiec, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego, Gmina Tarnowiec i Gminny Ośrodek Kultury.
Patronat sprawowali: senator Ireneusz Niewiarowski – prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Władysław Ortyl – marszałek województwa podkarpackiego, Adam Kmiecik – starosta jasielski.

Lawera Stanisław

Gaz System

DSC08079.JPGDSC07764.JPGDSC07940.JPGDSC07996.JPGDSC07892.JPGDSC07864.JPGDSC08133.JPGDSC07906.JPGDSC08115.JPGDSC08139.JPGDSC07859.JPGDSC07788.JPGDSC07749.JPGDSC07791.JPGDSC07768.JPGDSC07979.JPGDSC07794.JPGDSC07882.JPGDSC07795.JPGDSC07988.JPGDSC08089.JPGDSC07844.JPGDSC08136.JPGDSC08050.JPGDSC07809.JPGDSC07824.JPGDSC08121.JPGDSC07883.JPGDSC08104.JPGDSC07810.JPGDSC07869.JPGDSC07770.JPGDSC08053.JPGDSC07734.JPGDSC07975.JPGDSC07786.JPGDSC08129.JPGDSC08124.JPGDSC07994.JPGDSC07804.JPGDSC08077.JPGDSC07866.JPGDSC07798.JPGDSC07712.JPGDSC07941.JPGDSC07789.JPGDSC07958.JPGDSC07997.JPGDSC07948.JPGDSC07775.JPGDSC07721.JPGDSC07726.JPGDSC07998.JPGDSC07792.JPGDSC07874.JPGDSC07870.JPGDSC08003.JPGDSC07709.JPGDSC07909.JPGDSC08000.JPGDSC07759.JPGDSC08081.JPGDSC07763.JPGDSC07830.JPGDSC07796.JPGDSC07717.JPGDSC07942.JPGDSC08109.JPGDSC08138.JPGDSC07977.JPGDSC08028.JPGDSC08004.JPGDSC08118.JPGDSC07793.JPGDSC07747.JPGDSC07723.JPGDSC07815.JPGDSC07790.JPGDSC07947.JPGDSC08093.JPGDSC08070.JPGDSC08043.JPG