W dniu 28 grudnia 2007 r. w trakcie sesji Rady Gminy Tarnowiec radni zapoznali się z aktualnym stanem oświaty gminnej.

Gmina Tarnowiec jest organem prowadzącym dla 12 szkół podstawowych, 4 gimnazjów oraz jednego przedszkola. Do wiadomości wszystkich zainteresowanych  prezentujemy „demografię oświatową” zawierającą dane o liczbie uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec w latach 2007-2015 w przypadku szkół podstawowych oraz 2007-2016 w przypadku gimnazjów.

Podstawę  przygotowania informacji dotyczącej liczby dzieci w placówkach oświatowych stanowią dane o aktualnej liczbie dzieci w szkołach oraz informacja o liczbie dzieci urodzonych na terenie Gminy Tarnowiec do dnia 31 grudnia 2007 r.

Dane na temat  liczby uczniów w placówkach światowych prowadzonych rzez Gminę Tarnowiec w latach 2007-2016 - plik PDF