Dnia 13 pazdziernika z inicjatywy Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich odbyło się gminne historyczne spotkanie pokoleń członkiń KGW połączone z promocją dań regionalnych. Organizatorami rzeczonej imprezy były: Gmina Tarnowiec, Gminna Rada KGW, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego oraz Rada Sołecka Wsi Tarnowiec. Patronat nad imprezą sprawowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wójt Gminy Tarnowiec.

Uroczystość rozpoczęła Msza Św. celebrowana przez kustosza Sanktuarium ks. Mazura oraz ks. prałata Radonia. Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Krzysztof Szajnicki oraz przewodnicząca Regionalnej Rady KGW Irena Soboń, z programem słowno muzycznym wystąpił zespół "Gim-Hit" z Zespołu Szkół w Umieszczu pod kierownictwem Pani Marty Kapały, chcę tu podkreślić, że program zaprezentowany przez dzieci był bardzo ciekawy i stał na wysokim poziomie.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów trzydziestu dwóm zasłużonym działaczkom Kół Gospodyń, było przy tym dużo łez, wspomnień i słów wdzięczności dla organizatorów za pamięć.

Przewodnicząca RG KGW p. Irena Soboń uhonorowana została odznaką  “Medal Serca Matkom Wsi” przyznaną przez  KZKiOR. Pięknym śpiewem popisały się “Potakowianki” nasz propagator kultury na terenie gminy i nie tylko. Swoje pyszności jadane dawniej (rzadziej  teraz) prezentowały gospodynie z jedenastu wsi naszej gminy (szkoda że nie ze wszystkich siedemnastu). Okazale prezentowała się firma państwa Bronisława i Haliny Hańbów z wyrobami piekarniczymi, p. Jan Czubik serwował nalewki i wina własnego  wyrobu a p. W. Soboń częstował miodem.

Powagi imprezie dodała obecnośc dostojnych gości w osobach: posła na Sejm St. Zająca, minister Rozwoju Regionalnego G. Gęsickiej, Wojewody Podkarpackiego E. Draus. oraz starostów powiatu jasielskiego A. Kmiecika, W. Lechowskiego oraz A. Pawlusia.

Nie sposób nie wspomnieć o Paniach z KGW Tarnowiec, które przygotowały część konsumpcyjną imprezy (przygotowanie obiadów dla 130 osób, dekoracja stołów), dekoracji sali stworzyli Katarzyna Gądek i Bartłomiej Smyka oraz Bartek Wójcik i Kuba Wójcik.

Uroczystość odbyła się dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Gminy oraz Stowarzyszenia Sołtysów.

Wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji imprezy dziękuje w imieniu KGW i własnym.


                                                                                  Z poważaniem
                                                                              Stanisław Lawera
                                                                            Sołtys Wsi Tarnowiec
 
kgw_100_8760.jpg140kgw_100_8520.jpg140kgw_100_8719.jpg140kgw_100_8722.jpg140kgw_100_8559.jpg140kgw_100_8763.jpg140kgw_100_8738.jpg140kgw_100_8686.jpg140kgw_100_8741.jpg140kgw_100_8673.jpg140kgw_100_8745.jpg140kgw_100_8523.jpg140kgw_100_8701.jpg140kgw_100_8827.jpg140kgw_100_8635.jpg140kgw_100_8834.jpg140kgw_100_8855.jpg140kgw_100_8695.jpg140kgw_100_8708.jpg140kgw_100_8691.jpg140kgw_100_8535.jpg140kgw_100_8588.jpg140kgw_100_8662.jpg140kgw_100_8524.jpg140kgw_100_8711.jpgkgw_100_8840.jpg140kgw_100_8757.jpg140kgw_100_8713.jpg140kgw_100_8549.jpg140kgw_100_8709.jpg140kgw_100_8807.jpg140kgw_100_8764.jpg140kgw_100_8590.jpgkgw_100_8556.jpg140kgw_100_8693.jpg140kgw_100_8724.jpg140kgw_100_8534.jpg140kgw_100_8778.jpg140kgw_100_8669.jpg140kgw_100_8822.jpg140kgw_100_8545.jpg140kgw_100_8645.jpg140kgw_100_8653.jpg140kgw_100_8591.jpg140kgw_100_8789.jpg140kgw_100_8586.jpg140kgw_100_8542.jpg140kgw_100_8837.jpg140kgw_100_8777.jpgkgw_100_8555.jpg140kgw_100_8522.jpgkgw_100_8863.jpg140kgw_100_8533.jpg140kgw_100_8620.jpg140kgw_100_8611.jpg140kgw_100_8767.jpg140kgw_100_8554.jpg140kgw_100_8772.jpg140kgw_100_8551.jpg140kgw_100_8555.jpg140kgw_100_8705.jpg140kgw_100_8575.jpg140kgw_100_8548.jpg140kgw_100_8604.jpg140kgw_100_8525.jpg140kgw_100_8845.jpg140kgw_100_8585.jpg140kgw_100_8702.jpg140kgw_100_8658.jpg140kgw_100_8698.jpg140kgw_100_8589.jpg140kgw_100_8728.jpg140kgw_100_8704.jpgkgw_100_8526.jpg140kgw_100_8547.jpg140kgw_100_8618.jpg140kgw_100_8574.jpg140kgw_100_8857.jpg140kgw_100_8587.jpg140kgw_100_8831.jpg140kgw_100_8529.jpg140kgw_100_8773.jpg140kgw_100_8627.jpg140kgw_100_8599.jpg140kgw_100_8756.jpg