W dniu 2 września br. odbyły się Dożynki Gminne w Łubienku. W dożynkach wzięły udział delegacje z wszystkich wsi z terenu Gminy Tarnowiec oraz władze Naszej Gminy. Przybyli również zaproszeni goście m.in. poseł na Sejm RP Stanisław Zając, Przewodnicząca Rady Powiatu Jasielskiego Alicja Zając, Starosta Jasielski Adam Kmiecik z małżonką. Dożynki rozpoczęły się mszą św. w Kościele w Łubienku, której przewodniczył Ks. Prałat Tadeusz Balawender koncelebrowali proboszczowie z parafii Łubienko Zdzisław Długosz i Łubno Opace Edward. Następnie odbyły się uroczystości dożynkowe na placu przed Domem Ludowym w Łubienku. Tradycyjny obrzęd dożynkowy prowadził zespół śpiewaczy „Potakowianki” oraz Maria Tomasik z Sądkowej. W części artystycznej uroczystości dożynkowych wystąpiły zespoły:
  • Orkiestra Dęta z Miejsca Piastowego
  • Zespół uczniów ze szkoły podstawowej w Łubienku
  • Zespół GIM HIT z Umieszcza
  • Kapela Ludowa Piasty z Miejsca Piastowego
  • Kapela Ludowa Pogórzanie z Jasła

W trakcie występów Sekcja Spadochronowa Aeroklubu Podkarpackiego przeprowadziła pokaz skoków spadochronowych.

Podczas zabawy ogrodowej grał zespół Mexikana.

lubienko_dozynki28.JPGlubienko_dozynki30.JPGlubienko_dozynki52.JPGlubienko_dozynki68.JPGlubienko_dozynki23.JPGlubienko_dozynki29.JPGlubienko_dozynki01.JPGlubienko_dozynki50.JPGlubienko_dozynki48.JPGlubienko_dozynki07.JPGlubienko_dozynki38.JPGlubienko_dozynki03.JPGlubienko_dozynki49.JPGlubienko_dozynki20.JPGlubienko_dozynki33.JPGlubienko_dozynki36.JPGlubienko_dozynki66.jpglubienko_dozynki46.JPGlubienko_dozynki44.JPGlubienko_dozynki47.JPGlubienko_skoki6.JPGlubienko_dozynki05.JPGlubienko_dozynki53.JPGlubienko_skoki2.JPGlubienko_dozynki61.jpglubienko_dozynki34.JPGlubienko_skoki3.JPGlubienko_dozynki35.JPGlubienko_dozynki40.JPGlubienko_dozynki59.jpglubienko_dozynki31.JPGlubienko_dozynki09.JPGlubienko_dozynki26.JPGlubienko_dozynki22.JPGlubienko_dozynki25.JPGlubienko_dozynki08.JPGlubienko_dozynki63.jpglubienko_skoki4.jpglubienko_dozynki45.JPGlubienko_dozynki65.jpglubienko_dozynki02.JPGlubienko_dozynki37.JPGlubienko_dozynki43.JPGlubienko_skoki1.JPGlubienko_dozynki27.JPGlubienko_dozynki39.JPGlubienko_dozynki54.JPGlubienko_dozynki42.JPGlubienko_dozynki41.JPGlubienko_dozynki69.JPGlubienko_dozynki62.jpglubienko_dozynki56.JPGlubienko_dozynki04.JPGlubienko_dozynki67.jpglubienko_dozynki55.JPGlubienko_dozynki21.JPGlubienko_dozynki58.jpglubienko_dozynki06.JPGlubienko_dozynki60.jpglubienko_dozynki32.JPGlubienko_skoki5.jpglubienko_dozynki51.JPGlubienko_dozynki24.JPG