Przyjęcie odpadów komunalnych

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg "Przyjęcie odpadów komunalnych"

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg "Przyjęcie odpadów komunalnych":

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Ogłoszenie o wyborze

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24 stycznia 2011 roku godzina 12:00 w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.